Betonska galanterija


Vibrapresovani ivičnjaci


Betonski ivičnjak
Dimenzije : 8x20x100Betonski ivičnjak
Dimenzije : 12x18x100Betonski ivičnjak
Dimenzije : 18x24x80Betonski ivičnjak
Dimenzije : 20x24x80