CLASSIC OBRADA BEHATONA je jedna od najpopularnijih obrada behatona.
Završni sloj kod classic obrade behatona može da bude u rečnom pesku ili u kvarcnom pesku.
CLASSIC OBRADA BEHATONA podrazumeva jednostavne klasične boje.

Boje kod Classic obrade

Tel: 035/568-361 , 035/568-362 , 035/568-363

Fax: 035/568-362

Adresa: Šumadijska 138, Paraćin

Adresa: TCL Transkop behaton, Batajnički drum 4.deo, Beograd