Transkop je potpuno automatizovan novom fabrikom betona, savremenom opremom i kontrolorima što je dovelo do traženog cilja a to je ustaljen kvalitet betona.

Svu kontrolu spravljanje betona nadgleda kroz svakodnevne analize Transkop-ova laboratorija opremljena CONTROL-ovom opremom i koja ima za cilj ne samo da prati I kontroliše rad već I da izađe u susret najrazličitijim zahtevima kupaca za spepcijalne betone kako kroz upotrebu aditiva tako i kroz promena odnosa osnovnih komponenti betona ali sa očuvanjem kvaliteta betona.

Kapacitet nove fabrike betona iznosi 1.50m3 po mešalici što iznosi oko 80m3 betona po satu rada. Da bi beton bio efektivno i kvalitetno isporučen kupcima Transkop raspolaže automikserima različitih zapremina čime možemo odgovoriti na zahteve za velikom količinom betona na jednom gradilištu ili pak pokrivati više različitih gradilišta.

Transkop poseduje pumpe za beton od kojih veća ima domet krana do 36m visine i podeljenu kran kran na tri dela što zadovoljava potrebe kako najviših i najudaljenijih objekata tako i onih nepristupačnih ili zatvorenih objekata sa minimalnom krovnom visinom.

Tel: 035/568-361 , 035/568-362 , 035/568-363

Fax: 035/568-362

Adresa: Šumadijska 138, Paraćin

Adresa: TCL Transkop behaton, Batajnički drum 4.deo, Beograd