Kamenolom “Krajnji Rid” – Klačevica, se nalazi na putu Paraćin – Zaječar, nadomak sela Klačevica, tačnije jugoistočno od sela Donje Mutnice. Ležište se prostire na južnoj strani brda “Krajnji Rid” koje pripada severozapadnim obroncima planine Samanjac.

Saobračajne veze su veoma povoljne. Od samog kamenoloma prolazi makadamski put dužine 5 km do glavne magistrale Paraćin – Zaječar. Oslonac kvalitetnom izvođenju radova je proizvodnja kamane i kamenih agregata koja je kontrolisana od strane instituta za puteve iz Beograda i sopstvene laboratorije.

Proizvodimo drobljen kamen granulacije: 0-63mm, 0-100mm, 0-31,5mm, 31.5-63mm, 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-31.5mm.

Građevinski kamen ima vešestruku primenu. Najveća primena je u izgradnji donjih nosećih slojeva za kolovozne konstrukcije.

Kapacitet separacije iznosi 25m3 po satu rada. Za sejanje se koristi prirodni šljunak Moravac izuzetnog kvaliteta, a separisanje šljunka se vrši u četiri frakcije:
Frakcija 0-4mm
Frakcija 4-8mm
Frakcija 8-16mm
Frakcija 16-31.5mm

Njihove količine u betonu zavise od vrste traženog betona. Proizveden beton svakodnevno je pod kontrolom Transkopove laboratorije koja je pod laboratorijskim nadzorom akreditovane laboratorije instituta za puteve a.d. Beograd, koji overava i daje izveštaje i ateste.

Tel: 035/568-361 , 035/568-362 , 035/568-363

Fax: 035/568-362

Adresa: Šumadijska 138, Paraćin

Adresa: TCL Transkop behaton, Batajnički drum 4.deo, Beograd