Kombinovana forma Romeo

     Velika prošaranost ovog modela je u njegovim različitim širinama i dužinama ploča, koje popločanoj površini daju mozaičnost. Model se sastoji od 13 različitih dimenzija ploča, pa samim tim površine odišu elegancijom.
     Izrađuje se u debljini od 7 cm sa rustičnom i ravnom ivicom.

Tehničke karakteristike

Dimenzije ploče 27x46cm;
27x39cm;
27x34cm;
21.2x44cm;
21.2x39cm;
21.2x36cm;
21.2x35cm;
21.2x30cm;
21.2x24cm;
15x36cm;
15x33cm;
15x27cm;
15x23cm;
Komada po m2 15 kom
Težina ploče po m2 154 kg
Na paleti 9.44 m2
Težina palete 1454 kg
Odnos slaganja 27x46cm (1 kom)
27x39cm (1 kom)
27x34cm (1 kom)
21.2x44cm (1 kom)
21.2x39cm (1 kom)
21.2x36cm (1 kom)
21.2x35cm (1 kom)
21.2x30cm (2 kom)
21.2x24cm (1 kom)
15x36cm (2 kom)
15x33cm (2 kom)
15x27cm (2 kom)
15x23cm (2 kom)
Kombinovana forma romeo
Kombinovana forma romeo

Tel: 035/568-361 , 035/568-362 , 035/568-363

Fax: 035/568-362

Adresa: Šumadijska 138, Paraćin

Adresa: TCL Transkop behaton, Batajnički drum 4.deo, Beograd