Vodilja

     Model Vodilja ili rebro je specijalna vrsta ploča za slepa i slabovidna lica koja se upotrebljava da bi olakšala kretanje lica sa invaliditetom. Postaje obavezna kod svih vrsta upotreba javnih površina, trotoara.
     Izrađuje se u debljini od 6 cm.

Tehničke karakteristike

Dimenzije ploče 30x30x6 cm
Komada po m2 11,12 kom
Težina ploče po m2 132 kg
Na paleti 10.80 m2
Težina palete 1426 kg

Tel: 035/568-361 , 035/568-362 , 035/568-363

Fax: 035/568-362

Adresa: Šumadijska 138, Paraćin

Adresa: TCL Transkop behaton, Batajnički drum 4.deo, Beograd